Utstyr til produksjon

El-muffesveising

El-muffelsveisen bruker vi til sette sammen rørkonstruksjoner hvor det ikke er plass eller mulig og bruke annet verktøy. Her kan vi sette samme de dimensjoner og konstruksjoner det måtte være behov for. Dette blir brukt i alle næringer som vannverk, fiskebåter (RSW) og oppdrettsnæringen.

Ekstruder

Ekstruderen er et viktig verktøy når vi bygger flytebrygger. Dette verktøyer bruker vi også når vi sveiser produkter av PE-plater og utfører reperasjoner på blandt annet PE-båter, containere, merder, mm.

Tobaker

Tobakeren blir ofte brukt til rørsveising der vi ikke kommer til med sveise jiggen. Tobakeren blir ofte brukt til rørsveisinng ombord i båter, hvor det ofte er trangt og vanskelig å komme til. Ved hjelp av dette utstyret kan vi sveise dimensjoner fra 250mm og ned til 25mm.

Speilsveis

Vi har utstyr til og speilsveise rør dimmensjoner fra 25mm opptil 500mm. Dette gir oss stor fleksibilitet og muligheten til å utføre både store og små oppdrag. Dette utstyret bruker vi til og sette sammen lange rørlengder, som vannledninger og i produksjon av flytekaier.

El-muffesveising

El-muffelsveisen bruker vi til sette sammen rørkonstruksjoner hvor det ikke er plass eller mulig og bruke annet verktøy. Her kan vi sette samme de dimensjoner og konstruksjoner det måtte være behov for. Dette blir brukt i alle næringer som vannverk, fiskebåter (RSW) og oppdrettsnæringen.

Ekstruder

Ekstruderen er et viktig verktøy når vi bygger flytebrygger. Dette verktøyer bruker vi også når vi sveiser produkter av PE-plater og utfører reperasjoner på blandt annet PE-båter, containere, merder, mm.

Tobaker

Tobakeren blir ofte brukt til rørsveising der vi ikke kommer til med sveise jiggen. Tobakeren blir ofte brukt til rørsveisinng ombord i båter, hvor det ofte er trangt og vanskelig å komme til. Ved hjelp av dette utstyret kan vi sveise dimensjoner fra 250mm og ned til 25mm.

Speilsveis

Vi har utstyr til og speilsveise rør dimmensjoner fra 25mm opptil 500mm. Dette gir oss stor fleksibilitet og muligheten til å utføre både store og små oppdrag. Dette utstyret bruker vi til og sette sammen lange rørlengder, som vannledninger og i produksjon av flytekaier.