Speilsveis

Vi har utstyr til og speilsveise rør dimmensjoner fra 25mm opptil 500mm.

Dette gir oss stor fleksibilitet og muligheten til å utføre både store og små oppdrag.

Dette utstyret bruker vi til og sette sammen lange rørlengder, som vannledninger og i produksjon av flytekaier.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.