Tobaker

Tobakeren blir ofte brukt til rørsveising der vi ikke kommer til med sveise jiggen. Tobakeren blir ofte brukt til rørsveisinng ombord i båter, hvor det ofte er trangt og vanskelig å komme til.

Ved hjelp av dette utstyret kan vi sveise dimensjoner fra 250mm og ned til 25mm.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.