Om Bulia Plast

Bulia Plast er et selskap med profesjonell kompetanse på plastkonstruksjon, produksjon og reperasjon. Vår kompetanse og utstyr tilfredsstiller dagens krav og gir kvalitet i alle ledd. Selskapet ble registrert våren 2005 og vi holder til i egne nye lokaler ved E-10 og Mølnarodden i Flakstad kommune.

Vi tilrettelegger gjerne deres prosjekt og beregner/priser samt bygger etter deres behov. Produktene våre tillater også selvbygging og innehar en solid konstruksjon som krever lite vedlikehold.

Vårt distrikt omfatter hele Norge med Nord-Norge som største nedslagsfelt, vi tar også oppdrag innen marin sektor hvor vi har gode referanser på tidligere små og store oppdrag. Vi utvikler stadig nye produkter og kan vi være behjelpelig med å løse evnt. oppgaver dere har.

 

Ta kontakt for spørsmål eller pristilbud, vi leverer deres behov til riktig pris og tid.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.