El-muffesveising

El-muffelsveisen bruker vi til sette sammen rørkonstruksjoner hvor det ikke er plass eller mulig og bruke annet verktøy. Her kan vi sette samme de dimensjoner og konstruksjoner det måtte være behov for.

Dette blir brukt i alle næringer som vannverk, fiskebåter (RSW) og oppdrettsnæringen.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.