Våre tjenester

Vi tilrettelegger gjerne deres prosjekt og beregner/priser samt bygger etter deres behov. Produktene våre tillater også selvbygging og innehar en solid konstruksjon som krever lite vedlikehold.

Vårt distrikt omfatter hele Norge med Nord-Norge som største nedslagsfelt, vi tar også oppdrag innen marin sektor hvor vi har gode referanser på tidligere små og store oppdrag. Vi utvikler også stadig nye produkter, og kan vi være behjelpelig med å løse eventuelle oppgaver dere har.

Prosjektering innen PE-konstruksjoner

Bulia Plast tilbyr prosjektering innen PE-konstruksjoner samt oppbygning av vann- avløpsanlegg og koblingskummer. Med eget verksted og egne montører kan vi «skreddersy» spesialløsninger for våre kunder.

Prosjektering av flytebrygger

Mht prosjektering av flytebrygger gjør vi gjerne en besiktigelse og gir forslag utfra beste løsning for område samt inn/utfart.

Miljøansvar rundt plast

Vi skal levere varer og tjenester som er i samsvar med kundens krav og forventninger, uten skade for personell og vårt miljø.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.

Ta kontakt her, så tar vi en uforpliktende prat rundt deres planer