Gravdal Båtforening

Vi fikk produksjon av Gravdal båtforening sitt nye flytebryggeanlegg med 30 båtplasser, dette leverte vi i deres hamn Juli 2018. Takk for tilliten/oppdraget og lykke til videre.