Ekstrem dropptest av flytebrygge

Vi på Bulia Plast lager unike flytebrygger i sveiset plast. De er mye lettere en tradisjonelle flytebrygger, samtidig som de er ekstremt sterke. For å vise hvor mye de tåler gjennomførte vi en ekstrem test der en av våre flytebrygger ble utsatt for en langt større belastning enn det som kan finne på å oppstå […]