Visningskar

Vi ble utfordret av Ellingsen Seafood,om å lage et visningskar for oppdrettsfisk. Utfordringen tok vi, og dette ble til et nytt produkt som vi kaller Visningskar.

Karet har en diameter på 1,9 m og en dybde på 1,2 m. Karet er delt inn i 2 kammer med egen vann tilførsel til hvert kammer, det gir muligheten til å kjøre ferskvann i et kammer og sjøvann i det andre kammret. Begge kammerene har felles avløp. Karet er enkelt å transportere og lett å montere.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.