Reparasjon av rør-installasjoner og RSV-anlegg for rederiet Jarle Bergs Sønner AS

  • Referanser
  • Reparasjon av rør-installasjoner og RSV-anlegg for rederiet Jarle Bergs Sønner AS

Vi har ved flere anledninger fått forespørsel fra rederier om reperasjon av rør installasjoner og RSV-anlegg ombord i båter. På sen sommeren fikk vi forespørselen fra rederiet Jarle Bergs Sønner AS m/ sin båt MS Johan Berg, hvor vi fikk utfordringen å skife ut noen gamle rør med nye.

Dette var en kjempeutfordring som vi klarte å løse ved hjelp av vår nyinvesterte Tobaker, som er kjøpt for å kunne møte denne kundekretsen.

Vi takker rederiet for oppdrag og tilliten.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.
Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.
Ta kontakt

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.
Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.
Ta kontakt

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.
Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.
Ta kontakt