Produksjon av understell til flytekai for Røsnesvåg Pub

  • Referanser
  • Produksjon av understell til flytekai for Røsnesvåg Pub

I sommer fikk vi i oppdrag fra Røsnesvåg Pub og produsere et understell til en 12 x 2,5 m kai med 2 pirer.

Oppdraget ble utført og eieren selv kom til Mølnarodden og monterte dekke på kaien, før den igjen ble fraktet med båt til Værøy.

Under overfarten til Værøy ble de overrasket av dårlig vær og høy sjø, da var eieren av kaien overbevist om at dette var et godt produkt og han trengte ikke engste seg for dårlig vær i hamna på Værøy.
Etter stormen Berit hadde herjet og Værøy var hardt rammet var vi veldig spente på hvordan det hadde gått med kaien.

Jo,kaien ligger godt der og har ikke tatt skade av uværet. Vi takker for oppdraget og tilliten og ønsker lykke til videre!

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.
Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.
Ta kontakt

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.
Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.
Ta kontakt

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.
Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.
Ta kontakt