Plastsveis av hovedvannledning Fredvang Vassverk

  • Referanser
  • Plastsveis av hovedvannledning Fredvang Vassverk

Høsten 2011 har Fredvang Vassverk utbedret hovedvannledningen, I samarbeid med Rassmusen Anlegg har vi sveist og lagt ned selve vannledningen.

Vi takker Fredvang Vassverk og Rassmusen Anlegg med samarbeidet.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.