Oppdrag vannledning til Johan B Larsen Fisk AS

  • Referanser
  • Oppdrag vannledning til Johan B Larsen Fisk AS

I sommer fikk vi i oppdrag hos Johan B Larsen Fisk AS og levere vannledning, med 20 kg trykklasse til deres private kraftverk,jobben ble utført i samarbeid med Tore Magnussen & Sønn AS.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.