Leveranse av slanger til ilandføring av Lofotkrafts nye sjøkabel

  • Referanser
  • Leveranse av slanger til ilandføring av Lofotkrafts nye sjøkabel

I sommer fikk vi i oppdrag fra Lofotkraft og Entreprenørservice å levere slangene som skulle brukes til ilandføring av Lofotkrafts nye sjøkabelen mellom Mølnarodden og Værøy.

Dette var et kjempespennende prosjekt hvor vi fikk jobbe med flere store aktører som LofotkraftEntreprenørserviceNexan og Rasmussen Anlegg.

Dette er vi er stolte og glade for å ha deltatt i – vi takker for samarbeidet og tilliten.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.
Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.
Ta kontakt

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.
Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.
Ta kontakt

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.
Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.
Ta kontakt