Full marina med flytebrygger til Å i Lofoten

  • Referanser
  • Full marina med flytebrygger til Å i Lofoten

Vinteren 2015 fikk vi et oppdrag fra Nordic Sea Angling NUF og Smaken av Lofoten på en marina til Å i Lofoten. Oppdraget ble utført vinter/vår 2015. Bryggen ble fortøyd våren april/mai 2015 og tatt i bruk umiddelbart. Vi takker Nordic Sea Angling AS.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.