Forlengelse av flytekai for Nordic Sea Angling AB

  • Referanser
  • Forlengelse av flytekai for Nordic Sea Angling AB

Etter forspørsel fra Nordic sea angling AB fikk vi i oppdrag og forlenge marinaen vi solgte de fo 2 år siden med 2 plasser og å montere på en redningsstige i enden av den ene piren.

På siste bilde kan dere se stabilitten i på piren etter montering av redningsstigen.

Jobben ble utført på våren 2013.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.