Flytekai til Fredvang Båtforening

Fra dem fikk vi oppdraget med og produsere denne flytekaien på 34 mtr og 16 båtplasser.

Her fikk vi også hjelp av 2 store mobilkraner fra Leknes Maskin & Transport for en spektakulær sjøsetting av flytekaianlegget.

Vi gratulerer Fredvang Båtforening og takker for tilliten samt oppdraget.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.