Trekkekummer for kraft og bredbåndsbransjen

  • Produkter
  • Trekkekummer for kraft og bredbåndsbransjen

Vi har konstruert og produsert trekkekummer til bruk ved nedlegging av strøm og telekabler.

Disse tilpasser vi ut fra det kunden ønsker, både dimmensjoner og ant. kobblingspunkt.

Besparelsen de har i arbeide og montering samt fremtidig vedlikehold er her en viktig fordel.

Kontakt oss for mer info rundt dette produktet.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.