Flytekai til leie

Vi har laget oss en arbeidskai som det er mulig å montere en motor på, det er for å kunne forflytte kaien uten å være avhengig av å bruke båt .

Denne er velegnet til å bruke ved reperasjoner av kaier, vannledninger og ved utlegging og reperasjoner av vann/avløpsledninger og fortøyninger.

Flytekaien er til utleie og ta kontakt med oss for en avtale.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.