Flytebrygger etter spesial eller standardmål

  • Produkter
  • Flytebrygger etter spesial eller standardmål

Bulia Plast sine flytebrygger kan leveres som selvbygger (som kun rør) i standard eller spesialtilpassede mål, ferdigbygde flytebrygger på 6, 8, 10, 12 eller 15 meters lengder.

  • Lang levetid
  • Solid konstruksjon
  • Flytebryggene krever lite vedlikehold
  • I tillegg er de mye lettere i vekt kontra tradisjonelle flytebrygger.


Ta kontakt for drøfting rundt deres ønsker. Sammen så finner vi rett løsning til en fornuftig pris.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.
Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.
Ta kontakt

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.
Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.
Ta kontakt

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.
Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.
Ta kontakt