Sørvågen og Omegn båtforening

  • Nyheter
  • Sørvågen og Omegn båtforening

Vi fikk oppdraget med design/produksjon av flytebryggeanlegg på 39 båtplasser og en tverkai med 2 gjesteplasser. Et stort prosjekt som vi er stolte over å ha fått levert. Anlegget ble levert i slutten av aug. 2020.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.