Oppdrag for Miljø-Teknologi AS

  • Nyheter
  • Oppdrag for Miljø-Teknologi AS

Høsten 2013 fikk vi i oppdrag fra Miljø-Teknologi AS å være med på oppføringen av avluktnings anlegget til Skretting på Stokmarknes.

Vår jobb er sveising av pe-rør til avløp, rørledninger til installasjon og kobling av pumper.

Trinn 1 grunn arbeidet ble fullført høsten 2013. Uke 3 starter vi på trinn 2. Uke 9 var vi ferdig med vårt arbeid på skretting for Miljø Teknologi AS.

Vi takker Miljø Teknologi for oppdraget og godt samarbeid.

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.
Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.
Ta kontakt

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.
Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.
Ta kontakt

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.
Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.
Ta kontakt