Ny kommunal Flytebrygge til Moskenes

  • Nyheter
  • Ny kommunal Flytebrygge til Moskenes

Sommeren 2019 var vi så heldige å fikk levert ny kommunal flytebrygge til Moskenes kommune på Hamnøy.

Nå er bryggen tatt i bruk å vi i Bulia Plast AS håper båteierne som bruker bryggen er fornøyd. 

Takk til Moskenes kommune som valgte å bruke oss som leverandør. 

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.