Ny flytebrygge levert Vest-lofoten

  • Nyheter
  • Ny flytebrygge levert Vest-lofoten

V har for CFG Eiendom AS produsert en spesiell flytebrygge (de har selv montert treverket høsten 2021), som skal ha eget lagerhus påbygd (der det ikke er kai-dekke), dette monteres innen neste vår. Bryggen er med 6-8 båtplasser.

Kaien ligger ved Ole Nilsøy/Sakrisøy i Vest-lofoten (Moskenes Kommune).
Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til 🙂

Plast konstruksjoner

Det er vi som leverer Bulia Plast flytebrygger for både selvbygging og fiks ferdige flytebrygger med strøm og vann. Enkel og solid konstruksjon med lang levetid og lite vedlikehold.

Produksjon plastkomponenter

Vi leverer flytebrygger i faste eller skreddersydde lengder alt etter behov. Våre faste lengder er 6 meter, 8 meter, 10 meter og 12 meter.

Reparasjon og vedlikehold

Vi utfører reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner og skader på flytebrygger. Vi gjør også utbedringer og påbygg til eksisterende flytebrygger.