Fredvang Vassverk

Høsten 2011 har Fredvang Vassverk utbedret hovedvannledningen, I samarbeid med Rassmusen Anlegg har vi sveist og lagt ned selve vannledningen.

Vi takker Fredvang Vassverk og Rassmusen Anlegg med samarbeidet.

Plastsveis av vannrør, kummer og flytebrygger

Les mer

Vi utfører også reparasjoner på plastrør av alle dimensjoner.

Les mer

Alt innen plast:

  • Konstruksjon
  • Produksjon
  • Reparasjon